Ved å klikke på "Godta", godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Reisevilkår

Reisevilkår for retreat gjennom Smud Yoga

Alminnelige vilkår for pakkereiser
Påmelding og betaling

Påmelding kan skje via kontaktskjemaet på vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Avtalen mellom partene anses inngått ved henvendelse fra kunden for bestilling, og innebærer aksept av turens reisevilkår. Reisebetingelsene er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør. Kontroller bestillingsbekreftelsen grundig straks du mottar den.

Depositum og betaling

Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt reisebekreftelse og faktura med innbetaling av hele beløpet. Ved manglende betaling to dager etter forfallsdato, står Smud Yoga fritt til å annullere bestillingen.

Avbestilling mot gebyr

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Ved avbestilling betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Med avbestillingsdato forstås mandag – fredag mellom 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag. Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse av betaling gjelder følgende gebyrer:

Avbestillingsregler av reiser i Europa, Norden og Norge

  • Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person.

  • Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet

  • Fra 64 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris

  • Under 36 dager før avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen, eller hvis den reisende mangler gyldig pass, visum, vaksiner e.l: Ingen refusjon

Reise og avbestillingsforsikring

Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring. Smud Yoga anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen. Dersom det ved bestilling av reisen tegnes en avbestillingsforsikring, har den reisende følgende rettigheter; Dersom det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller dennes nære familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig å reise, har den reisende rett til å avbestille reisen. Når forhold som her er nevnt inntreffer, må den reisende umiddelbart informere Smud Yoga. Refundering skjer via forsikringsselskapet. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Overdragelse av reiser

Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader.

Forbehold om endringer

En gruppetur er basert på minimum 5 betalende deltakere. Ved færre deltakere har Smud Yoga anledning til å avlyse reisen. Informasjon om avlyst reise gis av arrangør senest 2 uker før avreise. Alternativ vil den reisende bli tilbudt annen reise i sammen priskategori eller innbetalt beløp refundert i sin helhet.

Det tas forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, som streik, stengte veier, værforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. Smud Yoga forbeholder seg i slike tilfeller retten til å foreta programendringer. Informasjon om planlagte endringene blir tilsendt den enkelte før avreise. Det tas også forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i navn.

Bestilling av delt twin rom

Reisende som har bestilt del i twin-rom / dobbeltrom må betale enkeltromstillegg dersom det ikke melder seg en ytterligere person å dele rommet med. Om dette blir aktuelt, kontaktes du med beskjed og tilleggsfaktureres i forkant av reisen. Såfremt den reisende ønsker å gjøre endringer i bestillingen (hvis mulig) tilkommer et endringsgebyr på kr 300,-.

Flybilletter og flyreise

Flybilletter og flytransport er den reisendes eget ansvar.  Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje. Flybilletter er ikke inkludert i reisen. Vennligst ta kontakt med oss og få din reise bekreftet før du bestiller flybilletter.

Smud Yogas plikter

Smud Yoga forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Den reisendes plikter

Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk og psykisk form, og ellers skikket til å kunne delta på reisen. Dersom den reisende som følge av sykdom eller sykdomsopphold underveis på reisen ikke lenger er i stand til å følge gruppen og programmet, kan den bli meldt ut av reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise. Ved utilbørlig oppførsel, og dersom den reisende på noen måte hindrer gruppen og turens program, kan den reisende bli avvist fra reisen uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren, og må selv bære kostnadene med hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Mangler/Reklamasjoner

Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere Smud Yoga.

Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter til refusjon.Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til  Smud Yoga senest to uker etter hjemkomst.

Bilder og markedsføring / sosiale medier

På vårt opphold bruker vi kamera under reisens forløp. Foto og film av deltagere kan bli brukt i media og i brosjyrer. Reisende som reserverer seg mot dette, må gi beskjed til  Smud Yoga  i forkant av reisen.